מאמרים

בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון... - חלק שני

כשהתלמיד מגיע לכיתה י' נאמר לו באילו מקצועות הוא יבחן בסוף השנה לבחינות הבגרות, נאמר לו שעל מנת לקבל תעודת בגרות מלאה הוא צריך לצבור 21 יחידות בתחומים השונים.

התחומים המקובלים הם: גיאוגרפיה, לשון, היסטוריה, ספרות, אנגלית הבעה, אזרחות, ספורט וכו'. לתלמיד שמעוניין להוסיף יחידות ולצאת מבית הספר עם תעודת בגרות מורחבת יותר ניתן להוסיף יחידות בגרות. כמו כן נאמר לתלמיד שבלי ציון עובר בבגרות בספורט לא תינתן תעודת בגרות.

התלמיד ניגש לבחינות בגרות בשלוש השנים הללו וכאשר אינו עובר בחינת בגרות כלשהי ניתנת לו האפשרות לגשת למועד ב', על מנת לשפר את הציון.

בסיום הלימודים, אם התלמיד לא עבר בהצלחה את כל בחינות הבגרות, ויש לו יותר מציון אחד נכשל, התלמיד לא יקבל את תעודת הבגרות ויצטרך לשפר את ציוניו בסיום הלימודים, או לאחר מכן.

מסיבות אלה, ההורים מנסים בכל יכולתם לגרום לתלמיד להתרכז בלימודים במועד שצריך ולא להיגרר אחר תלמידים אחרים או פיתויים אחרים כלשהם מלבד לימודים.

חזרה לחלק ראשון