מאמרים

בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון...

בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון...

במדינת ישראל קיים חוק חינוך חובה, שלפיו, כל ילד שמגיע לגיל 6 מתחיל לימודים מכיתה א' ועד לי"ב. כשכיתות א'-ו' זהו בית ספר יסודי, וכיתות ז'-י"ב זהו בית ספר תיכון.

במסגרת הלימודים בבית ספר יסודי יש נושאים רבים, כגון: תנ"ך, היסטוריה, אנגלית, מתמטיקה וכו'.

התלמידים מגיעים לבית הספר והמורים אחראים על כך שהחומר יועבר לתלמידים בצורה הכי קליטה ומהירה שיש. ישנם בחנים רבים במהלך השנה וכמו כן עבודה שהתלמידים צריכים לעשות בבית ולהגיש בכיתה.

בסוף כל שנה ישנם מבחנים סופיים שמסכמים את ציוני לימודיהם ומכך מפיקים מסקנות אם התלמיד מספיק מוכן לשנה הבאה.

כשהתלמיד מסיים את כיתה ו' ועובר בהצלחה את כל התחומים, יש לו אפשרות בחירה בבית ספר על יסודי וכך הוא מגיע לכיתה ז'.

הלימודים מכיתה ז'-ט הם לימודים שמכינים את התלמיד לבגרויות שהוא יצטרך לעשות בכיתות י'-יב'. גם בכיתות ז'-ט' התלמיד מתבקש לעבור את כל הבחינות שצריך וכמו כן להגיש עבודות רבות וגם להיות נוכח בכל השיעורים ולהמנע מחיסורים.

המשך מאמר